best rateONLINE REZERVACE

Jsme zelení

V rámci papírového programu (toaletní papíry, papírové ručníky a utěrky, kapesníky) spolupracujeme s dodavatelskou firmou Lucart Professional EcoNatural.

Ta vyrábí a dodává papír vyrobený z Fiberpack®, inovativního materiálu získaného regenerací celulózových vláken z běžných nápojových kartonů (např. Tetrapack).

Spolupráce s Lucart Professional EcoNatural znamená, že spolu s nimi pomáháme životnímu prostředí a společně v tom dosahujeme konkrétních výsledků:

  • tím, že dáváme do nového života materiály, které by jinak skončily na skládce (ročně se recykluje 995 000 000 kartonů)
  • tím, že přispíváme ke snížení emisí CO2 do atmosféry (celkový pokles o 28 175 tun CO2)
  • tím, že zabraňujeme zbytečnému kácení stromů (celosvětově se zachrání 165 175 stromů)

Další informace: www.lucartprofessional.com